Obecnie w Polsce znane są głównie 3 organizacje odpowiadające za standardy coachingu: Izba Coachingu, ICF Polska International. Coaching Federation oraz EMCC Poland European Mentoring and Coaching Council.

Izba Coachingu 

Izba coachingu jest niezależną organizacją reprezentującą środowisko coachingowe w Polsce.

Dąży do tego, aby według określonych standardów, w poszanowaniu etyki oraz zapewniając najwyższą jakość, coaching stawał się profesją przyczyniającą się do społecznego rozwoju.

Izba Coachingu, ma za zadanie prowadzić coachów, aby ich działania były profesjonalne i budowały zaufanie do profesji.

Jest pierwszą na świecie izbą gospodarczą zrzeszającą podmioty prowadzące działalność w obszarze coachingu.

Coaching profesją rozwoju społecznego” myśl przewodnia – misja Izby Coachingu, wytycza dwa istotne dla coachingu aspekty: pierwszy to uznanie coachingu za profesję, drugi to wykorzystywanie coachingu dla społecznego rozwoju.

Izba została powołana, by:

  • działać na rzecz profesjonalizacji oraz rozwoju coachingu w Polsce w zgodzie z międzynarodowymi standardami etyki i metod pracy coacha;
  • integrować środowisko coachingowe w Polsce;
  • reprezentować interesy zrzeszonych w Izbie członków.

EMCC

European Mentoring and Coaching Poland

EMCC jest międzynarodową organizacją non-profit, afiliowaną także w Polsce (EMCC Poland działające od 2009 roku), skupiającą ekspertów-praktyków mentoringu, coachingu i superwizji, przedstawicieli świata naukowego, specjalistów human resources oraz inne osoby tą tematyką zainteresowane lub związane z nią zawodowo.

Koncentruje się na rozwoju i promocji swojej branży, jej profesjonalizacji, na promowaniu dobrych praktyk zawodowych, ram kompetencyjnych, poszerzaniu kompetencji profesjonalistów tej branży oraz promocji własnego systemu akredytacji. Swoim członkom zapewnia wielotorowe  merytoryczne wsparcie. Współpracuje także z biznesem, zachęcając do korzystania z usług akredytowanych profesjonalistów.

ICF

International Coach Federation Polska

jest częścią największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej zrzeszającej profesjonalnych coachów.

ICF działa na rzecz rozwoju branży usług coachingowych. Dba o standardy kompetencyjne i etyczne. Stanowi również platformę wymiany wiedzy i doświadczeń. Oferowany przez ICF system akredytacji stawia przed coachami i szkołami coachingowymi jednakowe wymagania na całym świecie.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju coachingu w Polsce w oparciu o jasną definicję, standardy i normy etyczne wypracowane przez International Coach Federation.

W największych miastach Polski działają lokalne oddziały. Ich misją jest popularyzowanie coachingu zgodnego ze standardami ICF. Zarówno ICF Polska, jak i lokalne oddziały organizują konferencje, warsztaty i spotkania poświęcone profesjonalnemu coachingowi, rozwojowi branży i samych coachów.