Coachowie na naszej stronie są certyfikowani lub akredytowani przez największe organizacje branżowe na świecie i w Polsce:

Zalety dla Coachów przy współpracy z platformą SprawdzonyCoach.pl

 1. Odpłatna Praktyka Coachingowa:
  Możliwość prowadzenia sesji coachingowych w sposób odpłatny, co pozwala na bezpośrednie przekucie umiejętności i wiedzy w zysk finansowy.
 1. Samodzielne Ustalanie Stawek:
  Pełna kontrola nad własnymi stawkami za sesje coachingowe, co umożliwia elastyczność i dostosowanie do indywidualnych preferencji oraz wartości rynkowej usług.
 1. Budowanie Marki Osobistej:
  Stworzenie atrakcyjnej wizytówki na portalu, co przyczynia się do wzrostu rozpoznawalności i budowania silnej marki osobistej w środowisku online.
 1. Indywidualny Kalendarz Sesji:
  Możliwość zarządzania własnym kalendarzem i ustalania godzin przyjęć na sesje coachingowe, co zapewnia wygodę i elastyczność w planowaniu pracy.
 1. Automatyczne Rozliczenia:
  System fakturowania online, który upraszcza proces rozliczeń i pozwala na skupienie się na świadczeniu usług coachingowych bez konieczności prowadzenia skomplikowanej księgowości.
 1. Darmowa Reklama i Promocja:
  Korzystanie z darmowej reklamy na stronie SprawdzonyCoach.pl oraz dodatkowej promocji w mediach społecznościowych i w Google, finansowanej przez organizatora.
 1. Bezpłatne Uczestnictwo:
  Brak opłat za rejestrację i uczestnictwo w platformie, co pozwala na oszczędności i minimalizację kosztów początkowych.

Te zalety oferują coachom nie tylko możliwość zarobkowania i rozwoju zawodowego, ale także wsparcie w zakresie marketingu i administracji, co pozwala im skupić się na dostarczaniu wysokiej jakości usług swoim klientom.

Kryteria kwalifikacji coacha na platformie www.sprawdzonycoach.pl przeprowadzamy w 6 obszarach:

1. Wykształcenie i szkolenia:
 • Ukończenie odpowiedniego kursu coachingowego na poziomie minimum Praktyk – minimum 190 godzin (dostarczenie certyfikatu ukończenia danej szkoły coachingu, studiów podyplomowych lub innych)
 • Posiadanie dyplomu lub certyfikatu z zakresu psychologii, zarządzania, pedagogiki lub innych dziedzin związanych z rozwojem osobistym (opcjonalnie).
 • Posiadanie akredytacji od międzynarodowych organizacji coachingowych, takich jak ICF, EMCC, Izba Coachingu, Association for Coaching czy innych akredytowanych instytucji (opcjonalnie) * (w przypadku uzyskania akredytacji na poziomie praktyk w ostatnich 12 miesiącach przysługuje Ci tzw. szybka ścieżka kwalifikacji).
2. Doświadczenie:
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy jako coach (liczy się od ukończenia odpowiedniego kursu coachingu)
 • Przeprowadzenie co najmniej 50 godzin sesji coachingowych z ostatnich 12 miesięcy
 • Rekomendacje od co najmniej 5 klientów (dostarczenie 5 rekomendacji)
3. Etyka zawodowa:
 • Akceptacja i przestrzeganie kodeksu etycznego potwierdzona członkostwem w jednej z czołowych organizacji coachingowych (ICF, Izba Coachingu, EMCC, Association for Coaching, ECA)
4. Ciągły rozwój:
 • Regularne uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach doskonalących umiejętności minimum 16 godzin z ostatnich 12 miesięcy
 • Minimum 4 godziny superwizji z ostatnich 12 miesięcy (potwierdzone dokumentem
5. Specjalizacje:
 • Określenie dziedzin, w których coach specjalizuje się (np. coaching biznesowy, coaching życiowy, coaching kariery itp.)
6. Rozmowa kwalifikacyjna z asesorem:
 • Świadomość siebie
 • Zaangażowanie we własny rozwój
 • Zarządzanie kontraktem
 • Budowanie relacji
 • Umożliwienie wglądu i nauki klientowi
 • Orientacja na wyniki i działanie
 • Stosowanie modeli i technik
 • Ewaluacja procesu

Dołącz do nas:

Contact Form Demo