POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zasady przetwarzania danych użytkowników portalu www.sprawdzonycoach.pl będących Coachami

Za pośrednictwem naszej strony internetowej dochodzi do przetwarzania danych osobowych na potrzeby umożliwienia korzystania z funkcjonalności, w tym założenia Konta Coacha. Dlatego też chcemy poinformować w przystępny sposób o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane użytkowników naszej strony.

KIM JESTEŚMY

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej jest NORMAN BENETT K. GRELA-ŁĘŻAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA (dalej: „Administrator”), tj. spółkę z siedzibą w Komorowie, prowadzącą działalność pod adresem Ul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000087956, NIP: 5342154482, REGON: 017263031. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem na następujący adres email: biuro@sprawdzonycoach.pl

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie, gdy założysz na naszym portalu Konto Coacha.

Pozyskujemy również dane z publicznie dostępnych źródeł takich jak m.in.:

 • Rejestry Coachów dedykowane poszczególnym specjalizacjom,
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Krajowy Rejestr Sądowy.

Pozyskujemy również informacje związane z korzystaniem przez użytkowników z naszej strony internetowej dzięki plikom cookies. Więcej dowiesz się z Polityki cookies. 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Prowadzenie naszego serwisu

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu www.sprawdzonycoach.pl Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości zarejestrowania na portalu.  

Konto Coacha

Jeśli założysz na naszym portalu Konto Coacha będziemy mogli udostępnić Ci funkcjonalności przypisane do pakietu, który wybrałeś. Więcej o pakietach możesz przeczytać tutaj.

Korespondencja
Jeśli kontaktujesz się z nami podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją.

Cele marketingowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. W tym celu dokonujemy czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać.

Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszych produktów.

JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy przede wszystkim Twoje dane kontaktowe, np. imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto, przetwarzamy dane o Twojej działalności lub miejscu pracy, specjalizacji i wykształceniu, a także wizerunek jeśli dodałeś zdjęcie profilowe w ramach Konta Coacha.

Mogą to być również dodatkowe informacje, które mogłaś/mogłeś podać w trakcie zakładania Konta Coacha lub zawrzeć w korespondencji.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych różni się w zależności od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

 • Twoje dane osobowe podane dla potrzeb założenia Konta Coacha przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • Twoje dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji zakupów na naszym portalu przetwarzamy w celu wywiązania się z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia Tobie skorzystania z uprawnień przyznanych przez regulamin portalu;
 • Twoje dane osobowe pozyskane z publicznie dostępnych źródeł przetwarzamy, dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes polega na informowaniu użytkowników portalu o dostępnych Coachach, zakresie ich działalności oraz ocenie klientów, która może być pomocna przy wyborze Coacha;
 • jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane oraz udzielamy odpowiedzi, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom naszych serwisów internetowych pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z Usługodawcy;
 • w zakresie w jakim chcemy zapytać Cię o opinię dotyczącą danego produktu lub danej usługi – Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora, jaki mamy w tym, aby nieustannie polepszać nasze usługi oraz ofertę produktową;
 • wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących produkty Forum Media Polska oraz ofertę naszego portalu;
 • jeśli wyraziłaś/wyraziłeś odrębną zgodę Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji komunikacji marketingowej drogą elektroniczną lub telefoniczną.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Założenie Konta Coacha – Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres jaki posiadasz konto – do czasu usunięcia konta;

Zgoda na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody;

Realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przechowywać dlatego, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, jednak łącznie nie dłużej niż 5 lat;

Udzielanie odpowiedzi na pytania – jeśli przesyłasz do nas zapytanie lub prośbę o kontakt, będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;

Dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług).

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające naszą działalność. Kategorie podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to m.in.:

 • firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać oprogramowania służące do prowadzenia naszej strony;
 • firmy świadczące dla nas usługi z zakresu księgowości;
 • agencje marketingowe, które pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi klienci, które pomagają nam tworzyć ciekawe oferty, promocje oraz pomagają nam w bieżącej komunikacji z naszymi klientami, w tym z Tobą.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 • Prawo do poprawiania danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do żądania usunięcia danych
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail biuro@sprawdzonycoach.pl  lub listownie pod adresem: NORMAN BENETT K. GRELA-ŁĘŻAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Ul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić wówczas, gdy ze względu na Twoją szczególną sytuację nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów (tzn. w celu odpowiedzi na kontakt poprzez formularz kontaktowy).

Jeśli zgłosisz swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego dotyczy Twój sprzeciw. Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu.

Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail biuro@sprawdzonycoach.pl  lub listownie pod adresem: NORMAN BENETT K. GRELA-ŁĘŻAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Ul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów.

 

 

Zasady przetwarzania danych użytkowników portalu www.sprawdzonycoach.pl będących Klientami

Za pośrednictwem naszej strony internetowej dochodzi do przetwarzania danych osobowych na potrzeby umożliwienia korzystania z funkcjonalności, w tym założenia Konta Klienta. Dlatego też chcemy poinformować w przystępny sposób o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane użytkowników naszej strony.

KIM JESTEŚMY

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej jest NORMAN BENETT K. GRELA-ŁĘŻAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA (dalej: „Administrator”), tj. spółkę z siedzibą w Komorowie, prowadzącą działalność pod adresem Ul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000087956, NIP: 5342154482, REGON: 017263031. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem na następujący adres email: biuro@sprawdzonycoach.pl

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie, gdy założysz na naszym portalu Konto Klienta, wystawisz opinię lub prześlesz do nas wiadomość.

Pozyskujemy również informacje związane z korzystaniem przez użytkowników z naszej strony internetowej dzięki plikom cookies. Więcej dowiesz się z Polityki cookies. 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Prowadzenie naszego serwisu

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu www.sprawdzonycoach.pl Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości założenia Konta Klienta oraz korzystania z dostępnych funkcjonalności takich jak np. rejestracja wizyty u Specjalisty.  

Konto Klienta

Jeśli założysz na naszym portalu Konto Klienta będziemy mogli udostępnić Ci funkcjonalności dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu takich jak np. chat ze Specjalistą. 

Korespondencja
Jeśli kontaktujesz się z nami podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją.

Cele marketingowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. W tym celu dokonujemy czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać.

Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszych produktów.

JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy przede wszystkim Twoje dane kontaktowe, np. imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto, przetwarzamy dane podane podczas rejestracji wizyty u Coacha, np. data wizyty, cel wizyty. W niektórych przypadkach przetwarzamy dane, które mogą zostać uznane za dane o zdrowiu (np. informacje przekazane za pośrednictwem opinii lub usługi chat).  

Mogą to być również dodatkowe informacje, które mogłaś/mogłeś podać w trakcie zakładania Konta Klienta lub zawrzeć w korespondencji.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych różni się w zależności od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

 • Twoje dane osobowe podane dla potrzeb założenia Konta Klienta przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • Twoje dane osobowe podane przez Ciebie (np. przy okazji rejestracji wizyty u Specjalisty, dodawania opinii, usługa chat), które mogą być uznane za dane o zdrowiu przetwarzamy na podstawie Twojej zgody;
 • jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane oraz udzielamy odpowiedzi, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom naszych serwisów internetowych pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z Usługodawcy;
 • w zakresie w jakim chcemy zapytać Cię o opinię dotyczącą danego produktu lub danej usługi – Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora, jaki mamy w tym, aby nieustannie polepszać nasze usługi oraz ofertę produktową;
 • wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji promujących produkty Forum Media Polska oraz ofertę naszego portalu;
 • jeśli wyraziłaś/wyraziłeś odrębną zgodę Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji komunikacji marketingowej drogą elektroniczną lub telefoniczną.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Konto Klienta – Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres jaki posiadasz konto – do czasu usunięcia konta; po tym czasie będziemy przechowywać dane przez okres wynikający z regulaminu;

Dane użytkowników (dane o wizytach) – jeśli nie posiadasz Konta Klienta Twoje dane przetwarzamy przez okres, w którym korzystasz z naszych usług, a po tym czasie będziemy przechowywać dane przez okres wynikający z regulaminu;

Zgoda na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody;

Udzielanie odpowiedzi na pytania – jeśli przesyłasz do nas zapytanie lub prośbę o kontakt, będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;

Dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług oraz nie dokonywałeś zakupów w naszych sklepach).

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające naszą działalność. Kategorie podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to m.in.:

 • firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać oprogramowania służące do prowadzenia naszej strony;
 • agencje marketingowe, które pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi klienci, które pomagają nam tworzyć ciekawe oferty, promocje oraz pomagają nam w bieżącej komunikacji z naszymi klientami, w tym z Tobą.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 • Prawo do poprawiania danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do żądania usunięcia danych
 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail biuro@sprawdzonycoach.pl  lub listownie pod adresem: NORMAN BENETT K. GRELA-ŁĘŻAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Ul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić wówczas, gdy ze względu na Twoją szczególną sytuację nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów (tzn. w celu odpowiedzi na kontakt poprzez formularz kontaktowy).

Jeśli zgłosisz swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego dotyczy Twój sprzeciw. Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu.

Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail biuro@sprawdzonycoach.pl  lub listownie pod adresem: NORMAN BENETT K. GRELA-ŁĘŻAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Ul. 3 Maja 11A, 05-806 Komorów.